Historia

TerveysMarttojen ensimmäinen hallitus. Istumassa vasemmalta Outi Väistö (rahastonhoitaja), Pirjo Väisänen (varapj), Raija Markkula. Takana vasemmalta Merja Westerlund, Ellen Siltala (pj) ja Marketta Kupiainen. Kuvasta puuttuu Tarja Pitkänen (sihteeri).

 

TerveysMartat perustettiin 1.11.2004.  Perustavassa kokouksessa oli paikalla 18 henkilöä ja Uudenmaan Marttojen toiminnanjohtaja Anne Lempinen. Jäseniä yhdistyksessämme on nyt jo lähes 100.  Yhdistyksemme perustettiin Helsingin terveysviraston tiloissa ja perustajajäsenet olivat kaikki Helsingin terveysviraston työntekijöitä, siitä tuli nimemme TerveysMartat. Nykyisin jäseniä on monelta muultakin alalta ja koko pääkaupunkiseudulta jopa ulkopuoleltakin.

Toimintamme painottuu kulttuuriin; teatteri- ja konserttikäynteihin ja taidenäyttelyihin sekä ruokakulttuuriin. Vuosittain lahjoitamme osan tuotoistamme hyväntekeväisyyteen. Yhdistyksemme toiminnasta tiedotamme jäsentiedotteilla. 

Perustavassa kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus, johon kuuluivat

Ellen Siltala                     puheenjohtaja
Pirjo Väisänen              varapuheenjohtaja
Marketta Kupiainen
Raija Markkula
Merja Westerlund   
Outi Väistö                      rahastonhoitaja    
Tarja Pitkänen               sihteeri